ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA ỨNG DỤNG HIGHLANDS COFFEE

Thứ ba, 23/11/2021, 20:49 GMT+7

Cập nhật lần cuối vào ngày 13/06/2023

 

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN.

VIỆC TẢI XUỐNG, CÀI ĐẶT, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HIGHLANDS COFFEE NÀY (“ỨNG DỤNG”) CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“ĐIỀU KHOẢN”) MÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN (“HIGHLANDS COFFEE”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) CÓ THỂ SỬA ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM, VÀ TRỞ THÀNH THỎA THUẬN RÀNG BUỘC GIỮA BẠN, VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN HOẶC THAY MẶT MỘT TỔ CHỨC (“NGƯỜI DÙNG” HOẶC “BẠN”) VÀ HIGHLANDS COFFEE ĐIỀU CHỈNH VIỆC TRUY CẬP VÀO VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THÌ NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ PHẢI NGƯNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên website của Highlands Coffee theo từng thời điểm được thể hiện rõ ràng trong Điều khoản này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật Ngày cập nhật cuối cùng của Điều khoản này và bạn từ bỏ mọi quyền để nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và chấp nhận, những thay đổi và sửa đổi trong mọi Điều khoản sửa đổi khi tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày Điều khoản sửa đổi đó được đăng tải.

Đăng ký

Để sử dụng các chức năng nhất định của Ứng dụng của chúng tôi, bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý bảo mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền xóa, lấy lại, từ chối hoặc yêu cầu thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, tên người dùng đó không phù hợp hoặc bị phản đối.

Cam kết của Người Dùng

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (a) bạn chỉ tạo một tài khoản; (b) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ chính xác, trung thực, cập nhật và đầy đủ; (c) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (d) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này; (e) bạn sẽ duy trì bảo mật tài khoản của mình bằng cách không chia sẻ mật khẩu với người khác và hạn chế người khác truy cập vào tài khoản và điện thoại di động của bạn; (e) bạn sẽ kịp thời thông báo cho Highlands Coffee nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Ứng dụng; và (f) chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập trái phép.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng (hoặc một phần Ứng dụng) hiện tại hoặc trong tương lai.

Người dùng đồng ý rằng, Highlands Coffee có quyền khóa, xóa tài khoản và tên của người dùng ngay lập tức hoặc gỡ bỏ, hủy bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba nào khác trong trường hợp người dùng: (i) Vi phạm điều khoản sử dụng; (ii) có những hành vi vi phạm điều cấm, bất hợp pháp; (iii) Có hành vi gây hại đến người dùng khác, đến quyền và lợi ích của Highlans Coffee. Việc sử dụng tài khoản Highlands Coffee với bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào đều có thể bị tố cáo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

Người dùng có thể yêu cầu xóa Tài khoản bằng cách thông báo đến Highlands Coffee. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, người dùng vấn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều khoản Dịch vụ này, Người dùng phải liên hệ với Highlands Coffe sau khi đã hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Highlands Coffee không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này.

Bảo mật thông tin cá nhân

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật để hiểu cách Highlands Coffee thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng. Bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi, là một phần của Điều khoản này và đồng ý với mọi hành động mà chúng tôi thực hiện đối với dữ liệu của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Liên lạc qua email, thông báo đẩy (push notification) và tin nhắn trong ứng dụng

Nếu Người dùng đăng ký tài khoản Highlands Coffee bằng Ứng dụng, thì theo mặc định, Người dùng đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc qua email quảng cáo từ Highlands Coffee (“Email quảng cáo”). Người dùng có thể, tại thời điểm đăng ký, từ chối nhận Email quảng cáo từ Highlands Coffee. Sau đó, Người dùng có thể từ chối nhận Email quảng cáo bằng cách điều chỉnh cài đặt tài khoản Người dùng trong tài khoản Highlands Coffee của Người dùng trong Ứng dụng.

Tương tự, khi tải xuống Ứng dụng này, Người dùng được cung cấp tùy chọn chọn tham gia để nhận thông báo đẩy (push notification) từ Highlands Coffee trên Thiết bị của mình. Điều này có thể bao gồm thông tin liên lạc quảng cáo, ưu đãi và tin nhắn hệ thống được đẩy đến Thiết bị hoặc trong hộp thư Ứng dụng (“Thông báo đẩy”). Người dùng có thể, bất cứ lúc nào sau khi tải xuống Ứng dụng này, từ chối nhận Thông báo đẩy bằng cách điều chỉnh tùy chọn trong Cài đặt ứng dụng của thiết bị trong mục “Thông báo” để từ chối hoàn toàn Thông báo đẩy. Việc không nhận Thông báo đẩy sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt của Người dùng đối với Email quảng cáo.

Cuối cùng, bằng cách sử dụng Ứng dụng này, các tin nhắn trong ứng dụng sẽ tự động được hiển thị cho Người dùng thông qua các ô hiển thị của Ứng dụng và / hoặc gửi đến Người dùng thông qua hộp thư đến của Ứng dụng, bao gồm các thông báo và khuyến mại. Nếu Người dùng không muốn xem hoặc nhận các tin nhắn đó, Người dùng phải ngừng sử dụng Ứng dụng.

Quyền tác giả, Nhãn hiệu và Cấp phép người dùng

Trừ khi có quy định khác, Ứng dụng là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả nội dung và các tài liệu khác trong đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế website, âm thanh, video, văn bản, mã QR, hình ảnh và đồ họa và việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là, “Nội dung”) và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Nhãn hiệu”) là tài sản thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép bởi chúng tôi và được bảo vệ bởi điều ước quốc tế, luật pháp Việt Nam, luật áp dụng khác về quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, và các quyền sở hữu khác và cũng có thể có các thành phần bảo mật chỉ bảo vệ thông tin kỹ thuật số theo ủy quyền của Highlands Coffee hoặc chủ sở hữu Nội dung. Tất cả các quyền không được cấp đều được bảo lưu.

Theo các Điều khoản của Chính sách sử dụng Ứng dụng này, Highlands Coffee chỉ cấp cho Người dùng một sự cho phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn và có thể hủy ngang để sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm theo các Điều khoản của Chính sách sử dụng Ứng dụng này (“Cấp phép người dùng”). Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển nhượng, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác thông tin từ Ứng dụng hoặc bất kỳ Nội dung nào của Ứng dụng đều bị cấm.

Các hoạt động bị cấm

Trong mọi trường hợp, Ứng dụng không được sử dụng theo cách:

(a) quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác

(b) bất hợp pháp, gian lận hoặc lừa đảo;

(c) cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi Highlands Coffee;

(d) đính kèm thư rác hoặc bất kỳ quảng cáo không mong muốn nào;

(e) sử dụng công nghệ hoặc các phương tiện khác để truy cập vào Highlands Coffee hoặc Nội dung không được Highlands Coffee cho phép;

(f) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “rô bốt”, “mạng nhện”, “các trình đọc ngoại tuyến”, để truy cập vào Highlands Coffee hoặc Nội dung;

(g) cố gắng giới thiệu vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào của máy tính;

(h) cố gắng truy cập trái phép vào mạng máy tính hoặc tài khoản người dùng của Highlands Coffee;

(i) khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự;

(j) vi phạm các Điều khoản này;

(k) cố gắng làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng các máy chủ hoặc mạng của Highlands Coffee;

(l) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với người hoặc tổ chức khác; hoặc là

(m) không tuân thủ các điều khoản hiện hành của bên thứ ba.

Theo quyết định riêng của mình, Highlands Coffee có quyền chấm dứt mọi Giấy phép người dùng, xóa Nội dung hoặc khẳng định hành động pháp lý đối với Nội dung hoặc sử dụng Ứng dụng mà Highlands Coffee tin tưởng một cách hợp lý là hoặc có thể vi phạm các Điều khoản này hoặc chính sách của Highlands Coffee. Việc không thực hiện hoặc trì hoãn các hành động đó của Highlands Coffee không phải là sự từ bỏ quyền để thực thi các Điều khoản này.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Highlands Coffee, công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết khác, nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn, nhân viên, nhà thầu, đại lý, và giám đốc tương ứng của Highlands Coffee (“Bên Thiệt Hại thuộc Highlands Coffee”) không bị thiệt hại từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện cáo, thiệt hại, chi phí, vụ kiện, tiền phạt, hình phạt, trách nhiệm pháp lý và chi phí khác (bao gồm phí luật sư) (“Yêu cầu bồi thường”) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của Người dùng, vi phạm những quy định của Điều khoản sử dụng Ứng Dụng, hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba. Highlands Coffee có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào trừ trường hợp Người dùng phải bồi thường cho Yêu cầu bồi thường đó, trong trường hợp đó, Người dùng sẽ hợp tác để khẳng định mọi biện pháp phòng vệ có sẵn.

Bảo đảm; Khước từ

Highlands Coffee đang cung cấp ứng dụng cho người dùng như tình trạng hiện hữu và và Người dùng sử dụng Ứng dụng và chấp nhận rủi ro về phía mình. Dựa trên sự cho phép của luật áp dụng, chúng tôi khước từ tất cả các đảm bảo, được đưa ra rõ ràng hay ngụ ý, trong mối liên hệ với áp dụng và việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ đảm bảo nào đối với việc Ứng dụng có thể được khai thác, đáng tin cậy, có sẵn, chính xác, phù hợp cho một mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, không vi phạm, không có lỗi hoặc vi-rút, có thể hoạt động mà không bị ngưng trệ, rằng việc Người dùng sử dụng Ứng dụng tuân thủ theo quy định pháp luật áp dụng đối với Người dùng, rằng thông tin của Người dùng liên quan đến Ứng dụng là hoàn hảo, chính xác hoặc được chuyển đi hoặc nhận được một cách bảo mật. Các tài liệu và thông tin trong ứng dụng có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy kỹ thuật.

Giới hạn trách nhiệm

Cả Highlands Coffee hoặc bất kỳ công ty liên kết, công ty mẹ, công ty con, giám đốc, cổ đông, nhân viên hoặc đại lý của Highlands Coffee đều không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do các sự kiện bất khả kháng, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh báo, trừng phạt hoặc hậu quả, bao gồm tổn thất lợi nhuận, mất dữ liệu, thiệt hại về cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng ngay cả khi chúng tôi đã được cảnh báo về nguy cơ thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng hoặc dựa vào dịch vụ của Ứng dụng hoặc bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng; hoặc (ii) bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba (nếu có) thông qua Ứng dụng, ngay cả khi chúng tôi đã được cảnh báo về rủi ro của những thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không hoạt động do những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bất kể các điều khoản trên, trường hợp Highlands Coffee theo phán quyết của Cơ quan có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép thì trách nhiệm của Highlands Coffee đối với người dùng chỉ giới hạn tương đương giá trị đơn hàng.

Giới hạn và khiếu nại về trách nhiệm pháp lý trong phần này không nhằm hạn chế trách nhiệm pháp lý hoặc thay thế các quyền của người tiêu dùng mà không thể loại trừ theo quy định pháp luật.

Sửa đổi Ứng dụng

Chúng tôi có quyền, vào bất cứ lúc nào, thay đổi, sửa đổi hoặc tạm ngưng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Highlands Coffee sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng.

Chúng tôi không thể đảm bảo Ứng dụng sẽ có sẵn mọi lúc. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Ứng dụng, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Ứng dụng bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng. Không có quy định nào trong các Điều khoản này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Ứng dụng hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

Chấm dứt

Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Ứng dụng.

Không ảnh hường đến bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, Highlands Coffee có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn và chặn hoặc ngăn chặn quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng trong tương lai của bạn. Việc Highlands Coffee thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hành động như vậy không được xem là Highlands Coffee từ bỏ các quyền của mình để thực thi các Điều khoản này.

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này ("Tranh chấp") do bạn hoặc chúng tôi đưa ra (gọi riêng là, “một Bên” và gọi chung là “Các Bên”), nếu không được giải quyết bằng thương lượng hòa giải giữa Các Bên trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày thông báo bằng văn bản của một Bên, sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy định tố tụng trọng tài của VIAC.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra bởi bất kỳ Bên nào liên quan đến Ứng dụng sau hơn 03 năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh sẽ không được giải quyết.

Tính tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị tách biệt khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

Phản hồi

 • Highlands Coffee luôn đón nhận những thông tin và phản ánh từ phía Người dùng, nhằm giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ, vui lòng tuân thủ quy định phản hồi dưới đây:
 • Phản hồi cần được thực hiện qua số hotline 19001755 hoặc qua thư điện tử [email protected]hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên Ứng dụng
  Người dùng có phản hồi đều được Highlands Coffee phúc đáp đầy đủ
 • Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận
 • Những phản hồi không rõ ràng, không mang tính chất xây dựng hoặc mang tính phỉ báng sẽ không được chấp thuận.

Liên hệ

Bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc khiếu nại nào liên quan đến Ứng dụng nên được chuyển đến:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà Phê Cao Nguyên

 • Địa chỉ liên hệ: 125-127 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Địa chỉ trụ sở chính: 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: [email protected]
 • Hotline: 19001755
 1. CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

1. Đặt hàng

 • Đăng nhập vào ứng dụng thành công bằng số điện thoại
 • Tiến hành đặt hàng tại màn hình “Đặt hàng”
 • Tiến hành chọn món, kích thước (S, M, L), Đá/Nóng và nhấn “Thêm vào Giỏ hàng”
 • Chọn “Phương thức giao hàng” – Nhận món tại cửa hàng
 • Chọn phương thức thanh toán bằng Tài Khoản Highlands Trả Trước hoặc phương thức khác (thẻ ngân hàng/ ví điện tử)
 • Hoàn tất lựa chọn phương thức thanh toán và kiểm tra sản phẩm đã đặt
 • Chọn “Xác nhận đặt hàng”.

2. Thanh toán:

Khách Hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

 • Thanh toán bằng số dư Tài Khoản Highlands Trả Trước
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (VISA, MasterCard, thẻ thanh toán nội địa)

4. Áp dụng khuyến mãi, quà tặng:

Khách Hàng có thể quy đổi thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi tại mục Ưu đãi.

5. Hủy đơn hàng:

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng đã đặt của Khách Hàng vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khách quan khác vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo đến Khách Hàng sự kiện này.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn hủy đơn hàng đã đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức sau đây:

 • Gọi điện đến số hotline: 19001755
 • Phương thức khác: liên hệ trực tiếp với cửa hàng đã đặt món

Việc Hủy đơn hàng của khách hàng phải được thực hiện ít nhất trước 15 phút so với thời gian giao hàng dự kiến. Trong trường hợp cần thiết, nhân viên tổng đài của chúng tôi sẽ gọi để xác nhận với khách hàng. Trường hợp đơn hàng đã thanh toán thành công được chấp nhận hủy, Highlands Coffee sẽ thực hiện hoàn tiền cho Khách hàng theo chính sách hoàn tiền quy định tại Mục 6 dưới đây.

6. Chính sách đổi trả và hoàn tiền:

 • Trong trường hợp khách hàng muốn đổi, điều chỉnh đơn hàng vui lòng chọn “Sửa/xóa/ Xóa tất cả” trên Ứng dụng và chọn lại hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline : 19001755 hoặc liên hệ trực tiếp với cửa hàng đã đặt món. Khi bạn chọn “Xác nhận đặt hàng” đồng nghĩa với việc đơn hàng của bạn sẽ không được điều chỉnh.
 • Người mua có quyền hoàn trả sản phẩm trong trường hợp: (i) Giao hàng không đúng sản phẩm đã đặt về quy cách, kích thước, số lượng; (ii) Sản phẩm bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển; (iii)Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm đúng thời gian thỏa thuận và không nhận được thông báo điều chỉnh thời gian giao hàng của Highlands Coffee
 • Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

· Bước 1: Khách hàng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc cửa hàng trực tiếp đặt mua thông báo yêu cầu đổi trả hàng trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được hàng. Khách hàng cung cấp thông tin: (i) Mã đơn đặt hàng , (ii) Hình ảnh sản phẩm (yêu cầu hình ảnh rõ ràng về phần Khách Hàng muốn khiếu nại)

· Bước 2: Highlands Coffee sẽ thỏa thuận về nhu cầu đổi trả hàng với Khách Hàng sau khi nhận được thông tin của Khách Hàng trong vòng 01 giờ sau khi tiếp nhận

· Bước 3: Tiến hành xác nhận nhu cầu đổi, trả hàng và thực hiện đổi trả hàng.

 • Về phía Khách Hàng, sản phẩm gửi trả lại phải tương tự như thời điểm nhận hang.
 • Chi phí đổi trả: Đối với các sản phẩm đổi do lỗi của Highlands Coffee, Khách Hàng sẽ được miễn phí giao hàng tới địa chỉ nhận hàng đổi trả
 • Hoàn tiền: Với đơn hàng đã được thanh toán online, chúng tôi sẽ hoàn tiền vào Tài khoản Highlands trả trước hoặc tài khoản Ngân hàng mà bạn đã sử dụng khi thanh toán.
 • Nguyên tắc hoàn tiền: Số tiền hoàn lại không vượt quá 100% giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển) hoặc không vượt quá 100% giá trị sản phẩm khiếu nại cấu thành trong đơn hàng.
 1. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
 1. Các phương thức thanh toán:
 1. Thanh toán bằng số dư Tài Khoản Highlands Trả Trước:

Mỗi tài khoản của Ứng dụng sẽ được cấp miễn phí Tài Khoản Highlands Trả Trước tại Ứng dụng để nạp tiền và sử dụng để mua sắm tại Ứng dụng.

 1. Trả trước vào Tài Khoản Highlands Trả Trước

- Khách Hàng có thể nạp tiền vào tài khoản trực tiếp tại cửa hàng Highlands Coffee trên toàn quốc hoặc nạp tiền trực tuyến tại ứng dụng.

- Các bước trả trước tại ứng dụng:

§ Bước 1. Từ thanh điều hướng của Ứng Dụng, bấm chọn “Khác”

§ Bước 2. Nhấn vào “Nạp Tiền”

§ Bước 3. Nhập số tiền muốn nạp vào tài khoản, nhấn nút “Tiếp Tục”

§ Bước 4. Ở “Hình Thức Thanh Toán” chọn hình thức muốn nạp tiền (Thẻ Nội Địa, Ví Điện Tử)

§ Bước 5. Điền các thông tin cần thiết, nhấn “Tiếp Tục” để hoàn tất giao dịch nạp tiền.

Chúng tôi lưu ý rằng số dư trong tài khoản của Khách Hàng tại Ứng Dụng sẽ không được tính lãi dưới bất kỳ hình thức nào.

Số tiền nạp: tối thiểu: 10.000 VNĐ, tối đa: 1.000.000 VNĐ và tổng số dư Tài Khoản Highlands Trả Trước không vượt quá 5.000.000 VNĐ trong mọi thời điểm.

 1. Thanh toán

Khi mua hàng qua Ứng Dụng, Khách Hàng có thể thanh toán bằng số dư trong Tài Khoản Highlands Trả Trước trên ứng dụng bằng cách:

 • Thực hiện đặt hàng trên Ứng Dụng như các bước nêu trên
 • Chọn Phương thức thanh toán là “Thanh toán bằng tài khoản Highlands Trả Trước”.
 • Chọn xác nhận thanh toán giao dịch cho đơn hàng sau khi đã rà soát lại thông tin đặt hàng và giá trị giao dịch. Tài khoản Highlands Trả trước chỉ thực hiện khấu trừ giá trị đơn hàng khi khách hàng đã xác nhận thanh toán giao dịch.
 1. Hoàn tiền trong trường hợp hủy đơn hàng

Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả đơn theo quy định mà đã thanh toán bằng số dư tài khoản Highlands Trả Trước, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền tương ứng vào tài khoản của Khách Hàng.

 1. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (VISA, MasterCard, thẻ thanh toán nội địa)
 • Thực hiện đặt hàng trên Ứng Dụng như các bước nêu trên
 • Chọn xác nhận thanh toán giao dịch cho đơn hàng sau khi đã rà soát lại thông tin đặt hàng và giá trị giao dịch.
 • Chọn phương thức thanh toán là “Thẻ Nội Địa”
 • Chọn loại thẻ nội địa Khách Hàng sử dụng để thanh toán bằng cách bấm chọn theo hình ảnh logo đại diện của ngân hàng hiển thị trên màn hình
 • Nhập chính xác các trường thông tin: Số thẻ, Tên in trên thẻ, ngày phát hành và Thông tin liên hệ và Chọn “Tiếp Tục”
 • Kiểm tra các thông tin trên cửa sổ Xác nhận thông tin là chính xác và chọn “Tiếp Tục”
 • Nhập OTP theo thông tin gửi về số điện thoại đăng ký với ngân hàng mở thẻ

Lưu ý:

 • Thẻ Nội Địa dùng để thanh toán cho đơn hàng tại Ứng Dụng phải được kích hoạt chức năng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (e-banking)
 • Giá trị đơn hàng thanh toán qua Thẻ Nội Địa tối thiểu là 20.000 VNĐ.
 1. Bảo mật thông tin thanh toán
 1. Quy định bảo mật:

- Thông tin tài chính của Khách Hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL ( Secure Sokets Layer)

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp

- Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 1. Chính sách giao dịch trong thanh toán áp dụng với khách hàng:

- Cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hoá bởi đối tác cổng thanh toán cung cấp cho Highlands Coffee. Highlands Coffee không trực tiếp lưu giữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách Hàng được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép.

- Highlands Coffee cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên ứng dụng mobile Highlands Coffee.

- Đối với thẻ thanh toán nội địa (internet banking), Highlands Coffee chỉ lưu trữ mã giao dịch, tên ngân hàng và số tiền cần thanh toán của ngân hàng đó.

 1. Hoàn trả thanh toán

- Highlands Coffee không có nghĩa vụ mặc nhiên thanh toán hoàn trả cho bất cứ đơn hàng nào của Khách Hàng đã được tiếp nhận và xác nhận theo hệ thống xử lý đơn hàng thông qua Ứng Dụng.

- Người mua có thể được hoàn tiền theo quy định tại Mục 6.

- Trường hợp đơn hàng bị hủy phù hợp theo ghi nhận của Ứng Dụng, khoản thanh toán đơn hàng của Khách hàng sẽ được hoàn lại vào Tài Khoản Highlands Trả Trước, Thẻ Nội Địa, Thẻ Quốc Tế hoặc Ví Điện Tử. Vui lòng kiểm tra lịch sử giao dịch tại Ứng Dụng

 1. Đối tác trung gian thanh toán
 • Đối tác trung gian thanh toán hiện tại đối với toàn bộ giao dịch liên quan đến việc nạp tiền vào Thẻ Mua Hàng Trả Trước hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến của Highlands Coffee là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Cộng Đồng Việt, Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0305458683, Trụ sở chính tại: số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh (Gọi là “Payoo”). Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng bằng việc sử dụng Ứng Dụng và Tài Khoản Highlands Trả Trước, Khách hàng đã mặc nhiên đồng ý Payoo (hoặc đối tác thanh toán khác theo quyết định thay đổi của Highlands Coffee) là đối tác thanh toán có quyền và nghĩa vụ tương ứng theo chính sách sử dụng Ứng Dụng và Tài Khoản Highlands Trả Trước đối với Highlands Coffee và đối với Khách Hàng.
 • Highlands Coffee có thể thay đổi đối tác trung gian thanh toán khác theo quyền quyết định hoàn toàn của Highlands Coffee mà không cần thông báo trước hoặc được sự chấp thuận của Highlands Coffee.

C. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Highlands Coffee cam kết thực hiện đúng về số lượng, chất lượng, quy cách ( thể hiện trong mục mô tả sản phẩm), độ an toàn, tính hợp pháp của sản phẩm. Trong mọi trường hợp, mọi thắc mắc liên quan đến đơn hàng, sản phẩm, giá cả, giao hàng, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline 19001755 hoặc email chăm sóc khách hàng tại [email protected] hoặc qua thông qua mục “Phản hồi và Hỗ trợ” trên Ứng dụng.

D. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HIGHLANDS TRẢ TRƯỚC

Cập nhật lần mới nhất ngày 10/03/2023

 1. Tài khoản highlands trả trước là gì
 • Tài khoản Highlands Trả Trước là một tài khoản được lập và ghi nhận trên Ứng dụng Highlands Coffee cung cấp cho Bạn phương thức thanh toán thuận tiện dành cho mục đích trả trước cho các thỏa thuận mua bán hàng hóa / dịch vụ (“Đơn hàng”) phát sinh trong tương lai giữa Bạn và Highlands Coffee theo nhu cầu của Bạn và khả năng cung cấp của Highlands Coffee thực hiện thông qua Ứng Dụng.
 • Tiền trong Tài khoản Highlands Trả Trước: là đơn vị thanh toán quy ước, theo đó, 01 (một) đồng ghi nhận trên Tài khoản Highlands Trả Trước tương đương với 01 (một) Việt Nam đồng.
 • Tài khoản Highlands Trả Trước cho phép Bạn nạp thêm không giới hạn số lần sau khi sử dụng.
 • Tài khoản Highlands Trả Trước không dùng để thanh toán cho các Đơn hàng khác ngoài mục đích thanh toán cho các Đơn hàng được cung cấp bởi Highlands Coffee thông qua Ứng dụng; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tiền số hoặc bất cứ đồng tiền quy ước khác; không được tặng cho, sử dụng cho mục đích đảm bảo hoặc các hình thức chuyển giao hoặc chuyển đổi khác.
 • Số dư trong tài khoản của Bạn tại Tài khoản Highlands Trả Trước sẽ không được tính lãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Hành động cung cấp chức năng Tài khoản Highlands Trả Trước của Highlands Coffee và hành động chấp nhận kích hoạt, sử dụng hoặc nạp tiền vào Tài khoản Highlands Trả Trước của Bạn không được hiểu rằng giữa Bạn và Highlands Coffee có thỏa thuận hứa mua hoặc hứa bán trừ khi giữa Highlands Coffee và Bạn có phát sinh Đơn hàng hợp lệ.
 1. Cách sử dụng tài khoản highlands trả trước
 1. Kích hoạt:
 • Bước 1: Từ thanh điều hướng của Ứng Dụng, chọn “Khác” (biểu tượng ba gạch ngang)
 • Bước 2: Chọn “Kích Hoạt”
 • Bước 3. Kiểm tra lại thông tin của Bạn
 • Bước 4. Bạn đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước bằng cách bấm vào “Điều khoản sử dụng”. Nếu Bạn đồng ý với toàn bộ Điều khoản sử dụng, Bấm vào ô đánh dấu “Đồng ý” và bấm “Tiếp Tục”
 1. Nạp Tiền

Xin lưu ý rằng Bạn chỉ thực hiện nạp tiền bằng Việt Nam đồng.

Sau khi kích hoạt thành công, Bạn có thể nạp Tiền vào Tài khoản Highlands Trả Trước bằng các hình thức sau: (1) nạp tiền mặt tại quầy thu ngân của Cửa hàng Highlands Coffee; (2) từ Tài khoản thẻ nội địa (ATM)

Các bước nạp tiền vào Tài khoản Highlands Trả Trước được thực hiện như sau:

 • Bước 1. Từ thanh điều hướng của Ứng Dụng, bấm chọn “Khác”
 • Bước 2. Nhấn vào “Nạp Tiền”
 • Bước 3. Nhập số tiền muốn nạp vào tài khoản, nhấn nút “Tiếp Tục”
 • Bước 4. Ở “Hình Thức Thanh Toán” chọn hình thức muốn nạp tiền (Thẻ Nội Địa, Ví Điện Tử)
 • Bước 5. Điền các thông tin cần thiết, nhấn “Tiếp Tục” để hoàn tất giao dịch nạp tiền.

Lưu ý:

 • Số dư trong tài khoản của Bạn tại Ứng Dụng sẽ không được tính lãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Số tiền nạp: tối thiểu: 10.000 VNĐ, tối đa: 5.000.000 VNĐ và tổng số dư Tài khoản Highlands Trả Trước không vượt quá 5.000.000 VNĐ trong mọi thời điểm.
 • Trường hợp Bạn nạp tiền từ Tài khoản ngân hàng nội địa (ATM)/Internet Banking: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của Bạn. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ 3 sẽ yêu cầu Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với Bạn khi thanh toán bằng hình thức này là Bạn phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.
 • Trường hợp Thanh toán qua Ví Điện Tử: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào Tài khoản ngân hàng của Bạn mà có liên kết với Ví Điện Tử hoặc vào số dư trong Ví Điện Tử của Bạn.

Sau khi Bạn đã hoàn tất bước Kích Hoạt và Nạp Tiền, Bạn có thể lựa chọn thanh toán Đơn hàng qua Tài khoản Highlands Trả Trước như sau:

 • Thực hiện đặt hàng trên Ứng Dụng như các bước nêu trên.
 • Chọn Phương thức thanh toán là “Thanh toán bằng Tài khoản Highlands Trả Trước”.
 1. Kiểm tra và khiếu nại

Kiểm tra số dư: Bạn cần xem lịch sử thanh toán Đơn hàng qua Tài khoản Highlands Trả Trước có thể vào mục “Khác” (ký hiệu ba chấm) ở cuối màn hình chính của Ứng Dụng.

Kiểm tra lịch sử giao dịch: Bạn cần xem lịch sử thanh toán Đơn hàng qua Tài khoản Highlands Trả Trước có thể vào mục Hoạt Động  (ký hiệu hình đồng hồ) ở cuối màn hình chính của Ứng Dụng.

Khiếu nại: Bạn có khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ, có thể liên hệ về số hotline 19001755 hoặc email [email protected] Highlands Coffee sẽ tiếp nhận các khiếu nại và sẽ có biện pháp cụ thể để giải quyết khiếu nại và phản hồi cho bạn trong thời gian sớm nhất nhưng không vượt quá 7 ngày để cùng bạn thống nhất phương án giải quyết.

Lưu ý: Highlands Coffee không cam kết giải quyết khiếu nại/yêu cầu liên quan đến Đơn hàng/giao dịch đã được thực hiện quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày Bạn có khiếu nại/yêu cầu.

 1. Hoàn trả số dư Tài Khoản Highlands Trả Trước

Số dư trong tài khoản Trả Trước sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức. Các trường hợp đặc biệt bạn vui lòng liên hệ về số hotline 19001755 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ. Việc hoàn trả số dư Tài Khoản Highlands Trả Trước được thực hiện theo quy định tại Chính sách thanh toán của Ứng dụng Highlands Coffee, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

 1. Dừng sử dụng Tài Khoản Highlands Trả Trước
 • Tài khoản Highlands Trả Trước có thể dừng hoạt động theo một trong những trường hợp sau:
 • Theo yêu cầu của Bạn;
 • Do hủy cài đặt Ứng Dụng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1. Đối với Bạn

 1. Quyền của Bạn
 • Bạn được toàn quyền quyết định sử dụng Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Bạn được quyền sử dụng dịch vụ thanh toán do bên thứ ba cung cấp để nạp tiền vào Tài Khoản Highlands Trả Trước. Bạn được toàn quyền quyết định sử dụng dịch vụ, quyết định giao ước, ký kết bất cứ thỏa thuận hoặc cam kết nào với bên thứ ba cung cấp dịch vụ mở Tài khoản ngân hàng, thanh toán hoặc trung gian thanh toán.
 • Trong trường hợp Bạn không muốn thanh toán thông qua Tài Khoản Highlands Trả Trước, Bạn vẫn có thể lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến theo Chính sách Thanh toán.
 • Bạn có quyền liên hệ Highlands Coffee để được tư vấn về các dịch vụ cũng như khiếu nại lên bộ phận Chăm Sóc Khách hàng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Bạn được bảo vệ thông tin cá nhân theo Bảo mật thông tin Khách Hàng và những sửa đổi, bổ sung của quy chế tuỳ từng thời điểm.
 • Bạn có quyền yêu cầu Highlands Coffee giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại hoặc nhờ đến sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp (nếu có) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Được quyền ngưng sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước (i) bất cứ lúc nào theo nhu cầu sử dụng; hoặc (ii) không đồng ý với bất kỳ chính sách sử dụng nào được ban hành bởi Highlands Coffee liên quan việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Tài Khoản Highlands Trả Trước; hoặc (iii) lý do hợp lý khác. Trong trường hợp ngưng sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước này, Bạn liên hệ về số điện thoại 19001755 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ.
 1. Trách nhiệm của Bạn
 • Bảo vệ và chịu trách nhiệm đối với các thông tin cá nhân, Tài khoản ngân hàng, Tài khoản thanh toán quốc tế và các thông tin tài khoản, thông tin tài chính sử dụng cho thao tác nạp tiền, nhận hoàn tiền và các thao tác khác trong quá trình sử dụng Ứng Dụng và Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Không được chia sẻ thông tin Tài khoản Highlands Trả Trước với người khác, không cho người khác mượn tài khoản, dùng chung tài khoản.
 • Tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, quy định của nhà mạng, quy định của ngân hàng cùng với những quy định khác của Highlands Coffee cũng như của các bên thứ ba có liên quan.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch liên quan Tài khoản Highlands Trả Trước trong phạm vi quản lý và quyết định của mình. Highlands Coffee sẽ không chịu trách nhiệm bồi hoàn những giao dịch phát sinh do nhầm lẫn hoặc do lỗi từ Bạn.
 • Hỗ trợ cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ người đại diện xử lý của Highlands Coffee để phục vụ cho quá trình giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Tài khoản Highlands Trả Trước hoặc các yêu cầu khác có liên quan.
  1. Đối với Highlands Coffee
 1. Trách nhiệm của Highlands Coffee
 • Cung cấp chức năng phù hợp trên Ứng Dụng phục vụ cho việc mở và sử dụng Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Cập nhật Tài khoản Highlands Trả Trước cho Bạn ngay sau khi lệnh nạp tiền vào Tài khoản Highlands Trả Trước được thực hiện thành công và được ghi nhận theo quy trình xử lý tương ứng.
 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ Bạn trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Không tiết lộ ra bên ngoài thông tin về Tài Khoản Highlands Trả Trước, số dư và các hoạt động thanh toán được thực hiện thông qua Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Highlands Coffee có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan điều tra thông tin về tài khoản và lịch sử giao dịch của Bạn trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hay vi phạm pháp luật.
 • Bảo lưu Tài khoản Highlands Trả Trước trong các trường hợp tạm khóa hoặc chuyển đổi hoặc nâng cấp hệ thống (i) theo mục đích hoàn thiện, phát triển, cải tiến hoặc nâng cấp hệ thống liên quan Ứng Dụng hoặc Tài khoản Highlands Trả Trước của Highlands Coffee; Hoặc (ii) theo yêu cầu hợp lý của Bạn; Hoặc (iii) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (iv) các trường hợp khác theo chính sách sử dụng Ứng Dụng hoặc Tài khoản Highlands Trả Trước của Highlands Coffee.
 1. Quyền của Highlands Coffee
 • Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn trong trường hợp phát hiện Bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo các quy định về Pháp Luật hiện hành của Việt Nam hoặc trái với các quy định sử dụng Ứng Dụng hoặc Tài khoản Highlands Trả Trước của Highlands Coffee.
 • Có quyền yêu cầu Bạn cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến Tài khoản Highlands Trả Trước và các giao dịch trong trường hợp Bạn cần hỗ trợ hoặc yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Hỗ trợ Bạn xử lý các trường hợp sai sót trong việc nạp tiền, chi trả Đơn hàng thông qua Tài Khoản Highlands Trả Trước. Đảm bảo hoàn trả thanh toán trong trường hợp áp dụng chính sách hoàn trả tiền cho Đơn hàng thông qua Tài Khoản Highlands Trả Trước.
 • Được quyền điều chỉnh hoặc bổ sung chính sách sử dụng Ứng Dụng và / hoặc Tài khoản Highlands Trả Trước bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc không cần sự chấp thuận trước của Bạn. Tuy nhiên, Highlands Coffee phải đảm bảo hướng dẫn Bạn theo yêu cầu để đảm bảo việc sử dụng thuận lợi và thông suốt cho Bạn.
 1. Bảo mật thông tin của bạn

Theo quy định Bảo mật thông tin Khách Hàng

 1. Đối tác thanh toán
 1. Đối tác trung gian thanh toán hiện tại đối với toàn bộ giao dịch liên quan đến việc nạp tiền và thanh toán qua Tài khoản Highlands Trả Trước của Highlands Coffee là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Cộng Đồng Việt, Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0305458683, Trụ sở chính tại: số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh (Gọi là “Payoo”). Bạn hiểu và chấp nhận rằng bằng việc sử dụng Ứng Dụng và Tài Khoản Highlands Trả Trước, Bạn đã mặc nhiên đồng ý Payoo (hoặc đối tác thanh toán khác theo quyết định thay đổi của Highlands Coffee) là đối tác thanh toán có quyền và nghĩa vụ tương ứng theo chính sách sử dụng Ứng Dụng và Tài khoản Highlands Trả Trướcđối với Highlands Coffee và đối với Bạn.
 2. Highlands Coffee có thể thay đổi đối tác thanh toán theo quyền quyết định hoàn toàn của Highlands Coffee.
 1. Liên hệ

Khiếu nại & hỗ trợ

 • Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cà Phê Cao Nguyên
 • Địa chỉ liên hệ: 125-127 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Địa chỉ trụ sở chính: 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại Hotline: 19001755
 1. Xem xét và chấp thuận từ khách hàng
 • Trước khi kích hoạt và sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước, Bạn được yêu cầu và phải đọc kỹ và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này; Và bằng việc hoàn tất kích hoạt hoặc sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước, được hiểu là Bạn đã đọc và đồng ý với toàn bộ Điều khoản và Điều kiện tại đây.
 • Bạn chỉ thực hiện kích hoạt, nạp tiền và sử dụng Tài khoản Highlands Trả Trước để mua hàng khi đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện tại đây và các bản cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung khác nếu có.

E. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CÁ NHÂN ỨNG DỤNG HIGHLANDS COFFEE

Có hiệu lực từ ngày 09/06/2021

Cập nhật gần nhất: 26/08/2021

1. Điều khoản bảo mật

Tại ứng dụng Highlands Coffee, chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân (gọi tắt là “Thông tin cá nhân”) mà bạn cung cấp. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này nêu ra cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý, tiết lộ và bảo vệ Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng ứng dụng Highlands Coffee. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật thông tin cá nhân một cách cẩn trọng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, vui lòng không truy cập ứng dụng Highlands Coffee.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho dù có thay đổi hay sửa đổi chính sách này bất luận thời gian và bất cứ lý do nào. Bất kỳ sự thay đổi về chính sách quyền riêng tư này sẽ được thông báo trước khi thực hiện. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này thường xuyên để cập nhật thay đổi và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi xem rằng bạn đã nhận biết và chấp nhận các thay đổi hay sửa đổi nào của Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này khi tiếp tục sử dụng ứng dụng Highlands Coffee kể từ ngày thông báo.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này không áp dụng đối với ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đã tải và cài đặt hoặc thanh toán, mà họ dựa trên đó đã thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào mà bên thứ ba đó đã thu thập.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Mục đích: Với nỗ lực duy trì dịch vụ của chúng tôi đơn giản tối đa, chúng tôi không tạo, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin của khách hàng ngoài mục đích phục vụ khách hàng.
 • Phạm vi thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân khi:
 • Đăng ký thành viên

Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin gồm số điện thoại (bắt buộc), họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email khi bạn đăng ký trở thành thành viên của ứng dụng Highlands Coffee.

 • Đăng ký nhận tin tức của chúng tôi

Ứng dụng Highlands Coffee thu thập và xử lý thông tin của bạn để phục vụ và tương tác với bạn tốt hơn thông qua việc gửi thông báo đẩy (push notification), bản tin khuyến mãi.

 • Đặt hàng

Chúng tôi thu thập thông tin về quá trình truy cập và sử dụng ứng dụng để đặt hàng tại một trong những cửa hàng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm loại thiết bị bạn đang sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ internet, địa chỉ IP, mã số thiết bị của bạn, chức năng bạn truy cập hoặc sử dụng, vị trí của bạn khi sử dụng ứng dụng.

 • Thanh toán

Trong phạm vi các quy định hiện hành cho phép, khi bạn thanh toán cho các giao dịch trên ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin thanh toán từ bạn thông qua (các) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán cho bạn, bao gồm tên trên thẻ thanh toán, số thẻ , hạn sử dụng và mã xác minh.

 • Thông tin khảo sát, tin khuyến mãi và dự thi

Chúng tôi có thể gửi đến bạn các chương trình cuộc thi, khảo sát đề cử, khuyến mãi. Chúng tôi lưu thông tin cá nhân khi bạn tham gia cuộc khảo sát.

 • Liên hệ Highlands Coffee

Chúng tôi thu thập và xử lý Thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email và số điện thoại khi bạn đồng ý gửi thông tin hoặc phản hồi và yêu cầu trợ giúp.

Những thông tin khác mà chúng tôi sẽ thu thập

 • Thông tin thống kê

Khi bạn sử dụng ứng dụng chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin lần truy cập ứng dụng và mục đích yêu cầu của bạn, nó không bao gồm Thông tin cá nhân.

 • Cookies

Chúng tôi tùy vào từng thời điểm, sẽ sử dụng “cookie” và công nghệ theo dấu khác để lưu trữ thông tin yêu thích và thông tin chính mỗi lần bạn ghé thăm và truy cập ứng dụng Highlands Coffee để cải thiện ứng dụng Highlands Coffee nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho các mục đích:

Xử lý đơn hàng của bạn: Thông tin được lưu khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, tiến hành giao hàng, tích lũy điểm và trao thưởng. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với bạn cho mục đích khảo sát phục vụ khách hàng.

Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn trên ứng dụng Highlands Coffee, bao gồm các chương trình khách hàng thành viên hoặc các chương trình khuyến mại, thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.

Dịch vụ người tiêu dùng: chúng tôi ghi nhận để hiểu thói quen mua sắm của bạn để xây dựng chương trình phù hợp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng: ghi nhận và phản hồi các ý kiến, yêu cầu, khiếu nại để phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại và / hoặc địa chỉ email để liên hệ với bạn khi bạn gửi những câu hỏi hay đề xuất.

Theo yêu cầu của pháp luật: tùy theo quy định của pháp luật có hiệu lực từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống nhằm mục đích nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau của bạn được chính xác, phù hợp với nhu cầu của bạn

Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp, tiết lộ cho chúng tôi với hành vi tương tác hoặc không có chấp thuận rõ ràng của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Với việc sử dụng và tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc tương tác trên ứng dụng , bạn thừa nhận đã biết về các khả năng thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng là thu thập hợp pháp

4. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ đến khi:

 • Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.
 • Ứng dụng của Highlands Coffee không còn hoạt động hoặc việc lưu trữ dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh, pháp lý của Highlands Coffee.

5. Những người và/hoặc tổ chức có thể được tiếp cận Thông tin cá nhân

Không chia sẻ Thông tin cá nhân

Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về giao dịch của khách hàng cho bất cứ ai ngoại trừ những tình huống sau:

Những người có thẩm quyền, bộ phận IT và bộ phận chăm sóc khách hàng theo quy định của Highlands Coffee:

Những người này được tiếp cận Thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích phục vụ công việc bảo mật và chăm sóc khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của Highlands Coffee.

Bộ phận công nghệ thông tin có thể tiếp cận những thông tin về số điện thoại, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ IP, hệ điều hành, trình duyệt, mã định danh thiết bị di động,v.v. trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể truy cập được những thông tin về Tên tài khoản, số điện thoại, email, v.v.

Cung cấp thông tin cho đối tác, bên cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân giới hạn trong phạm vi cần thiết cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến các mục đích được nêu tại Mục 2 trên đây, trên cơ sở áp dụng các quy định về đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin.

Những nghĩa vụ về luật pháp

Chúng tôi sẽ phải tuân thủ luật pháp khi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích chứng minh các sản phẩm hay dịch vụ của Highlands Coffee. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin các cá nhân gây hại cho chúng tôi (ví dụ khách hàng giả mạo) hoặc sở hữu những hành vi đe doạ người khác.

Công ty liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân trong trường hợp thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác, thuê ngoài cho các mục đích nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

6. Bạn điều chỉnh và truy cập thông tin của bạn như thế nào?

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập và sửa Dữ liệu cá nhân thông qua mục Cài đặt tài khoản trên Ứng dụng.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho chúng tôi qua thư điện tử hoặc liên hệ đến số điện thoại: 19001755

Đối với yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng các dữ liệu có liên quan trong vòng 10 ngày. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu trong vòng 10 ngày, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thời gian sớm nhất có thể cung cấp các thông tin yêu cầu. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, khi có thông tin đầy đủ từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa thông tin trong vòng 10 ngày. Trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng thời gian 10 ngày, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thời gian sớm nhất có thể thưc hiện.

7. Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn như thế nào

Để đảm bảo độ tin cậy về bảo mật thông tin, chúng tôi sử dụng những kỹ thuật bảo mật và quy trình chuẩn được xem xét và cập nhật thường xuyên.

Hệ thống của chúng tôi được cấu hình với tiêu chuẩn mã hoá công nghiệp và công nghệ tường lửa. Khi bạn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi trên Internet, dữ liệu của bạn đã được bảo vệ bởi công nghệ SSL để bảo đảm an toàn trên đường truyền và chỉ có thể truy cập bởi nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

 • Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cà phê Cao Nguyên có trách nhiệm thu thập và bảo mật thông tin người dùng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của chúng tôi hoặc khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
 • Địa chỉ liên hệ: 125 – 127 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
 • Trụ sở chính: 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại liên hệ: 19001755