DỊCH VỤ

DỊCH VỤ NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

Chúng mình có thể làm gì để hoàn thiện Highlands Coffee®?

Highlands Coffee® là không gian của chúng mình nên mọi thứ ở đây đều vì sự thoải mái của chúng mình.

Đừng giữ trong lòng, hãy chia sẻ với chúng mình điều bạn mong muốn để cùng nhau giúp Highlands Coffee® của chúng mình trở nên tuyệt vời hơn.

Đừng ngại chia sẻ ý kiến của bạn tại:

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam/

Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng mình đến địa chỉ: [email protected], chúng mình sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể.