NGUỒN GỐC

CÂU CHUYỆN NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

Highlands Coffee® được thành lập vào năm 1999, bắt nguồn từ tình yêu dành cho đất Việt cùng với cà phê và cộng đồng nơi đây. Ngay từ những ngày đầu tiên, mục tiêu của chúng mình là có thể phục vụ và góp phần phát triển cộng đồng bằng cách siết chặt thêm sự kết nối và sự gắn bó giữa người với người.

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

Highlands Coffee® là không gian của chúng mình nên mọi thứ ở đây đều vì sự thoải mái của chúng mình. Đừng giữ trong lòng, hãy chia sẻ với chúng mình điều bạn mong muốn để cùng nhau giúp Highlands Coffee® trở nên tuyệt vời hơn.

NGHỀ NGHIỆP

CƠ HỘI NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

Là điểm hội tụ của cộng đồng, Highlands Coffee® luôn tìm kiếm những thành viên mới với mong muốn không ngừng hoàn thiện một không gian dành cho tất cả mọi người. Chúng mình luôn chào đón bạn trở thành một phần của Highlands Coffee® để cùng nhau siết chặt thêm những kết nối và sự gắn bó giữa người với người.